Сільський господар

Майже 100 літ тому в містечку Олесько на Львівщині брати-священики Юліан і Тома Дудкевичі розпочали роботу по створенню організації, яка б захищала інтереси селян, вчила їх господарювати. 23 березня 1899р. відбулись установчі збори товариства. У 1904 р. товариство переростає у крайове господарське товариство “Сільський господар” з центром у Львові. За історично короткий час товариство виросло в розгалужену могутню організацію. У 1939р. в структурі товариства діяло 60 філіалів, 2040 гуртків, 2360 кооперативів, 668 кредитівок, а також такі потужні організації як “Центросоюз”,”Маслосоюз”, “Центробанк”. Членами товариства було 160 тис. осіб.

До цієї справи було залучено більше 1000 науковців і спеціалістів. Товариство мало свою видавничу базу, пресу.

Товариство видавало місячники “Сільський господар”, “Сад і город”, “Український пасічник” і «Хліборобський вишкіл молоді”, квартальник “Український агроном” і щорічний календар “Сільський господар”, а під кінець своєї діяльності розпочало випускати “Сільськогосподарську енциклопедію”.

Журнал “Сільський господар” був настільною книгою жителя села. Діяльність товариства активно підтримував митрополит А. Шептицький .

Товариство допомагало селянам не тільки грамотно й ефективно вести госпо­дарку, а й підносило рівень культури селянина, пробуджувало в ньому національну свідомість, самоповагу і гордість.

У секції жінок-господинь працювало 14 тис. жінок. Товариство організува­ло курси для навчання молоді як в Галичині, так за кордоном.

У товаристві діяли різноманітні секції: зоотехнії, механізації, садівництва і овочівництва та ін. Товариство влаштовувало виставки-конкурси кращої худоби, брало участь у міжнародних ярмарках, зокрема у “Східних торгах” у 1935 р в м. Львові. Товариство діяло в Галичині до 1939 року. Останнім президентом Товариства був інж. Євген Храпливий.

З ініціативи Фонду св.Володимира відбулося організаційно-структурне відродження товариства “Сільський господар”. 17 вересня 1998 р. в актовому залі Академії Ветеринарної медицини відбулися установчі збори товариства, на яких були обрані керівні органи товариства та ревізійна комісія.

У 1996 році, вперше після 1939 року, зусиллями Львівської державної академії ветеринарної медицини ім.С.Гжицького при підтримці Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради та при сприянні Фонду св.Володимира відновлено щомісячне видання науково-практичного журналу “Сільський господар”.

21 грудня 1998 року в актовому залі академії відбулась конференція “Аграрна реформа України. Внесок Церкви».

За ініціативою товариства “Сільський господар” при підтримці Фонду св.Володимира” та вчених академії створено народну школу та консультаційно-дорадчу службу, до праці в якій залучено вчених Львівської державної Академії ветеринарної медицини ім.С.Гжицького, Інституту землеробства і біології тварин УААН, Львівського державного аграрного університету.

По лінії співпраці з Католицьким Чоловічим Рухом Австрії Фонд св. Володимира щороку в літній період висилав до м.Грац на вишкіл-навчання 15-20 сільських господарів для здобуття досвіду різних форм сучасного господарювання. Одночасно Фонд сприяв у придбанні вживаного і нового сільськогосподарського реманенту з Австрії.

6 травня 1999 року в приміщенні Товариства Охорони історичних памяток відбулася організована Фондом Урочиста Академія, присвячена 50-річчю з дня смерті останнього президента «Сільського господара» інж. Євгена Храпливого .

Нажаль, законодавство та державні структури не сприяли відновленню господарювання на селі, що спричинило повільне вигасання проекту.